Předseda hnutí Jaromír Štětina


Vystudoval gymnázium v Praze. V letech 1961 až 1967 Vysokou školu ekonomickou. Na podzim roku 1968 nastoupil jako elév v deníku Mladá Fronta. Začátkem roku 1969 nastupuje jako pomocný dělník v národním podniku Geologický průzkum, pozdější Geoindustria v Holešovicích.

V letech 1970-1978 vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie. V letech 1970-1999 uspořádal na dvě desítky přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí. Je zakladatelem českého raftingu a autorem několika úspěšných cestopisů.

Jaromír Štětina dále v letech 1987 až 1989 pořádal série politických přednášek v tehdejším Československu; několikrát byl zadržen orgány StB. Koncem roku 1989 se v Praze stal spoluzakladatelem Syndikátu novinářů. Koncem roku 1989 nastoupil jako novinář do obnovených Lidových novin. Tři roky byl zpravodajem Lidových novin v Moskvě. V roce 1992 založil Nadaci Lidových novin, stal se jejím prvním ředitelem, v letech 1993-1994 pak šéfredaktorem Lidových novin.

V roce 1994 zakládá Jaromír Štětina soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, je spoluzakladatelem humanitární společnosti Člověk v tísni a členem její správní rady. V letech 1994-2004 je šéfredaktorem agentury Epicentrum; jako reportér se specializuje na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe.

V roce 2004-2014 byl členem Senátu PČR jako člen a místopředseda Výboru pro zahraniční věci. Během tohoto období též založil Dočasnou komisi pro posouzení ústavnosti KSČM, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí Senátu, že KSČM je protiústavní. V roce 2014 úspěšně kandidoval za TOP 09 a Starostové do Evropského parlamentu. Je místopředsedou Výboru pro obranu a bezpečnost, členem Zahraničního výboru a náhradníkem ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Dále je členem Delegace pro vztahy s Běloruskem, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest a ve Výboru pro parlamentní spolupráci s Arménií, Azerbajdžánem a Gruzií. Zabývá se zeměmi Východního partnerství, byl stínovým zpravodajem Asociační dohody EU-Gruzie a zaměřuje se především na řešení konfliktu na Ukrajině.

Jaromír Štětina je autorem několika stovek různých statí, deseti knih, mnoha desítek dokumentárních filmů a velkého množství rozhlasových a televizních pořadů.

„Považuj za kořist okamžik každý, jenž kyne
Nikomu není známo, co koncem jest věcí.“
– Perský básník