Kandidáti


Seznamte se s našimi kandidáty do Evropského parlamentu. Životopisy ke stažení: eso-zivotopisy-kandidatu.pdf
1. Jaromír Štětina 75, europoslanec, spisovatel, novinář, Praha 4, Evropa společně
V letech 1961 až 1967 studoval Vysokou školu ekonomickou, na podzim roku 1968 působil jako elév v deníku Mladá Fronta. Začátkem roku 1969 nastupuje jako pomocný dělník v národním podniku Geologický průzkum, pozdější Geoindustria v Holešovicích. V letech 1970-1978 vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie. V 70. a 80. letech uspořádal na dvě desítky přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí. Je zakladatelem českého raftingu a autorem několika úspěšných cestopisů. Jaromír Štětina dále v letech 1987 až 1989 pořádal série politických přednášek v tehdejším Československu; několikrát byl zadržen orgány StB. Koncem roku 1989 se v Praze stal spoluzakladatelem Syndikátu novinářů. V té době nastoupil jako novinář do obnovených Lidových novin, tři roky působil jako zpravodaj Lidových novin v Moskvě. V roce 1992 založil Nadaci Lidových novin, stal se jejím prvním ředitelem, v letech 1993-1994 pak šéfredaktorem Lidových novin. V roce 1994 zakládá Jaromír Štětina soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, je spoluzakladatelem humanitární společnosti Člověk v tísni. V letech 1994-2004 působil jako šéfredaktor agentury Epicentrum; jako reportér se specializoval na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe. V roce 2004-2014 byl dvakrát po sobě zvolen do Senátu PČR jako člen a místopředseda Výboru pro zahraniční věci. Během tohoto období též založil Dočasnou komisi pro posouzení ústavnosti KSČM, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí Senátu, že KSČM je protiústavní. V roce 2014 úspěšně kandidoval za TOP 09 a Starostové do Evropského parlamentu. Je místopředsedou Výboru pro obranu a bezpečnost, členem Zahraničního výboru a náhradníkem ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Dále je členem Delegace pro vztahy s Běloruskem, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest a ve Výboru pro parlamentní spolupráci s Arménií, Ázerbajdžánem a Gruzií. Zabývá se zeměmi Východního partnerství, byl stínovým zpravodajem Asociační dohody EU-Gruzie a zaměřuje se především na řešení konfliktu na Ukrajině. Jaromír Štětina je autorem několika stovek různých statí, deseti knih, mnoha desítek dokumentárních filmů a velkého množství rozhlasových a televizních pořadů.

2. Jan Povýšil 36, paralympionik, fotograf, Praha 5, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
Narodil jsem v roce 1982. Nejsem tedy ani Husákovo dítě, ani mileniál. Jsem ten podivný ročník někde mezi. V roce 1990 jsem najednou místo „soudružko učitelko“ musel začít říkat „paní učitelko“. A měl jsem to štěstí, že jsem třicet let svého života prožil ve svobodné zemi. Celý můj život provází sport. Tedy, spíše obráceně. Celý můj život je sport. Od ledního hokeje přes vodní pólo až k pozemnímu hokeji, v němž jsem se dostal do mládežnických reprezentací. A od roku 1998 k plavání. V roce 1997 se mi totiž kompletně změnil život, což zlomená páteř umí vcelku zajímavým způsobem. Za dvacet let, kdy jsem reprezentoval Českou republiku na řadě mezinárodních sportovních klání, jsem nasbíral spoustu sportovních zkušeností a přivezl i pár medailí. Z Mistrovství světa v Mexiku v roce 2017 jsem přivezl zlatou medaili a zlatou medaili mám také z Mistrovství Evropy 2011. Další medaile jsem získal na Paralympijských hrách, kterých jsem se zúčastnil pětkrát. Vedle plavání jsem také studoval. Úplně to nevyšlo, vysokou školu jsem nakonec nedokončil, a tak mi zůstala střední průmyslová škola dopravní. Musel jsem i pracovat. Někdy od roku 2003, abych mohl financovat nejen svoje plavání, jsem si prošel úřednickou funkcí, povoláním administrátora, dispečera, fotografa, manažera sociálních médií. A proč kandiduji? V Evropské unii žije přibližně osmdesát milionů obyvatel se zdravotním znevýhodněním. Jen v České Republice nás je 10% obyvatel. A já chci Evropu Férovou ke všem. Evropu Bez Bariér. Evropu Společnou. Chci aby se v České Republice přestalo říkat: “To ten zlý Brusel, ten rozhodnul”. Chci ukázat, že český hlas může hodně ovlivnit a že ve spolupráci celé Evropy můžeme hodně dokázat.
 
3. Mgr. et Mgr. Petr Fischer 49, filozof, publicista, Praha 6, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
Pochází z Liberce, kde také vystudoval gymnázium F. X. Šaldy. Absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, učení se ale nikdy nevěnoval. Studium na pražské Filozofické fakultě – obor filozofie ukončil v roce 2000 prací o Derridovi a Heideggerovi, pak začal pracovat v Lidových novinách, psal pro ekonomickou a komentářovou rubriku, v roce 2001 se stal hlavním komentátorem listu. O dva roky později přešel do českého vysílání BBC jako politický analytik, téměř rok strávil na stáži v Londýně. Pravidelně psal pro Lidové noviny, komentáře a sloupky o současné morálce, publikoval v časopisech Respekt a A2. Kromě politiky se stále častěji zaměřoval i na kulturní kritiku, film a literaturu. Tři roky vedl kulturní rubriku Hospodářských novin, tři roky kulturní rubriku České televize. Dva roky byl šéfredaktorem Českého rozhlasu Vltava. Po bouřlivém veřejném konfliktu s vedením rozhlasu mu na konci roku 2018 nebyla prodloužena smlouva. V České televizi moderoval pořady Před půlnocí a Kulturama. V roce 2008 vydal knihu Veřejné osvětlení. Postmoderní morálka, postmoderní politika. Podílel se i na tvorbě několika dokumentárních filmů. Byl autorem námětu a spoluautorem scénáře filmu Papírový atentát(2007) a spoluautorem scénáře snímku Drnovické catenaccio aneb cesta do pravěku ekonomické transformace (2010). Za svou novinářskou činnost byl oceněn Cenou Rudolfa Medka (2010) a Cenou Ferdinanda Peroutky (2012). „Evropou už zase obchází strašidlo, strašidlo populismu. Ztrácí se schopnost myslet, ochota kriticky se ptát a odpovídat, hledat v různosti společné. Z Evropy mizí to, co ji od počátku nese: na úkor milionů ´odlišných´ názorů na sociálních sítích mizí spojující rozum. Jako Evropan nechci, aby idea společné Evropy byla unesena demagogií a národními resentimenty. Chtěl bych v EP pomoci nacházet moderní politický rozum. Sapere aude. Odvahu myslet. Proto kandiduji.“
 
4. Dipl. Päd. Jana Spekhorstová 45, hudební pedagožka, víceprezidentka Evropské unie žen, Stařeč, Evropa společně
Vystudovala konzervatoř v Brně a ve studiu pokračovala na Vysoké škole hudební v německém Freiburgu, u Prof. Sonja Prunnbauer. Studovala hru na klasickou kytaru a hudební pedagogiku. Studium dokončila koncertní nástavbou. Dnes je doktorandkou na MUNI, kde studuje obor Hudební věda. Během studia se aktivně účastnila mistrovských kurzů a vedle pedagogické činnosti v Německu a ve Švýcarsku koncertovala sólově i s kytarovým kvartetem v Evropě a v Latinské Americe. Donedávna byla členkou TOP09. V roce 2013 s kolegyněmi založila první nezávislou pravicovou organizaci žen, Evropskou unii žen. V roce 2017 byla zvolena viceprezidentkou EUW založené v roce 1953 rakouskou poslankyní Dr. Solarovou. Evropská unie žen dnes zahrnuje 19 zemí, má půl milionu členek a je poradním orgánem Rady Evropy a členem ECOSEC (Ekonomicko sociální výbor) při OSN. Společně s někdejší diplomatkou Magdou Vášáryovou, publicistkou Alexandrou Alvarovou a rektorkou Mendelovy university Danuší Nerudovou je zakladatelkou think-tanku CEW21. Mluví německy a anglicky. Je zastánkyní silné Evropy, sleduje především tématiku školství, kultury a postavení žen ve společnosti. „Klavír nevyhodím jen proto, že je rozladěný. A totéž platí i pro Evropskou unii. Nechci to Evropě osladit, chci ji společně s mými evropskými přáteli doladit. Protože není lepší místo pro naše děti.“
 
5. Leoš Fučík 65, ředitel ústavu Opus Lacrimosa, z. ú., Brno, bez politické příslušnosti,nominován hnutím Evropa společně
„Od 1990 jsem pracoval v seniorských pozicích ve francouzsko-německých bankách, v oblasti big deals & structured finance. Dále jsem zakladatelem Unie pečujících a zakladatelem a ředitelem ústavu Opus Lacrimosa z.ú. Intenzivně se věnuji aktivitám na podporu kvality života handicapovaných a pečujících. Jsem autorem a realizátorem projektu jediného obytného vozu na světě pro těžce zdravotně postižené, Charley Tramp. Rád se věnuji i svým koníčkům, jako je sběratelství a revitalizace starých radiopřijímačů, jsem členem Historického radioklubu československého, zajímá mě historie vojenské vlakové a polní pošty. Dalším mým zájmem je judaika, především projekt Stolpersteine.eu. S politikou jsem se aktivně setkal při volební kampani JUDr. Elišky Wagnerové v senátních volbách. Také jsem byl jihomoravským koordinátorem prezidentské kampaně Michala Horáčka. Evropa společně – ESO je v současné ČR jediným politickým projektem, který ve svém programu, především v osobě Honzy Povýšila, skutečně hmatatelně reflektuje a prosazuje férové šance pro hendikepované a pečující, proto za ESO kandiduji.“
 
6. Mgr. Jana Fašinová 44, finanční poradce v Evropském parlamentu, Pavlov, bez politické příslušnosti, nominována hnu-tím Evropa společně
„Vyrůstala jsem za „plotem z ostnatého drátu“ a jedním z nejeuforičtějších okamžiků v mém životě byl návrat domů na Vánoce v roce 2007 – v tu dobu Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru a začla tím éra volného pohybu po Evropě. Rozvadovem jsem projela bez zastavení a kontroly cestovního pasu. To je moje Evropa, Evropa bez hranic, plotů, bariér – naše Evropa. Proto sdílím vizi politického hnutí Evropa společně, jež podporuje členství České republiky v EU, která představuje záruku prosperity naší i ostatních členských států a je přirozeným prostorem pro realizaci všech jejích svobodných a sebevědomých občanů. Jsem vděčná za svoje pevné kořeny na Vysočině, možná i díky tomu se cítím pevná v kramflecích všude v Evropě. V Evropských institucích sbírám zkušenosti po jednu dekádu. Můžu nabídnout orientaci ve všemožných Bruselských zákoutích. Naše místo je v Evropě a já bych chtěla být Vaším hlasem v nejsilnější frakci Evropského parlamentu – frakci Evropské strany lidové (ESL). Ve volebním období 2019 – 2024 bych chtěla inspirovat a podnítit české občany k aktivnímu přístupu k evropské politice a bojovat proti vžitým předsudkům o diktátu Bruselu. Evropská témata jsou naše témata a je jenom na nás, jak se k tomu společně postavíme. Evropa není v Bruselu, ale u nás doma.“
 
7. Ondřej Zeman 23, student, živnostník, Ivančice, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Pocházím z Ivančic, menšího města na jihu Moravy. Po absolvování zdejšího osmiletého gymnázia jsem se přesunul do Brna za studiem na Masarykově univerzitě. V současné době studuji poslední semestr bakalářského oboru informatiky ve veřejné správě. Během studií jsem založil spolek Společně Brno, se kterým působíme především v oblastech vzdělávání a rozvoje kultury města. Věřím, že pro správné fungování naší společnosti je třeba aktivního zapojení každého z nás. A s tím jdu i do voleb. Základ odolné a sebevědomé občanské společnosti je, dle mého, především v moderním pojetí vzdělávání. Právě o něj se chci zasazovat nejen z pozice občana, ale i z pozice politika. Jsme na dobré cestě, pokračujme v ní.“
 
8. Jan Chytil 33, ekonom, asistent europoslance, Praha 4, Evropa společně
„Narodil jsem se těsně před Černobylskou katastrofou, zažil jsem tedy i poslední chvíle komunistického režimu. Zlomovým obdobím pro mne byla celosvětová ekonomická krize, přinesla mi možnost věnovat se manažerským úkolům v rodinné firmě, kde jsem sbíral cenné zkušenosti. Vystudoval jsem Angloamerickou vysokou školu a v současnosti dokončuji studia na VŠE v Praze, obor podnikání a právo. K politice mne přivedla stáž v Europarlamentu. Jsem členem předsednictva Klubu mladých politologů, dále členem Prague Banking Club, Mladí občané a Prague Wallstreet club z Cere-EI. Krátce jsem působil v konzultační společnosti a v Knihovně Václava Havla. Vnímám velké nebezpečí toho, že EU, která dostala Česko opět mezi západní demokracie, by se mohla pod tlakem populistů a extrémistů vydat špatným směrem. EU dnes potřebuje strategickou vizi podpořenou taktickými úkoly, jako je podpora vědy, eGovernmentu, společného trhu nebo obecnou harmonizaci legislativy. EU potřebuje řešit výzvy, jakými jsou životní prostředí, nebo migrace. Je důležité si stále uvědomovat, že pro Českou republiku je EU garantem prosperity. Není mi lhostejné, jakým směrem se Evropa vyvíjí, proto kandiduji do Evropského parlamentu.“
 
9. MUDr. Viera Křížová 65, primářka interního oddělení Nemocnice Na Homolce, Roztoky, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy jsem začala pracovat jako sekundární lékařka na interním oddělení v nemocnici v Rakovníku a v Obloukové ulici v Praze 10, později na 1. interní klinice ve VFN na Karlově náměstí. V roce 1982 jsem absolvovala specializační atestaci interní lékařství I. stupně. Od roku 1990, kdy jsem absolvovala atestaci II. stupně v oboru interního lékařství, pracuji v nemocnici Na Homolce. V roce 1993 jsem absolvovala nástavbovou atestaci v oboru gastroenterlogie a stala jsem se vedoucí oddělení gastroenterologie a zástupcem primáře interního oddělení. V roce 1998 jsem absolvovala ERCP školení na Universitat klinik Eppensdorf v Hamburku u prof. N. Soehendra. Od roku 2017 působím na pozici primářky interního oddělení nemocnice Na Homolce.“
 
10. Mgr. Vladimír Skalla 45, jednatel sítě soukromých středních a základních školPraha 4, TOP 09, nominován hnutím Evropa společně
„Vystudoval jsem FFUK obor filozofie. Řídím soustavu soukromých středních a základních škol 1.KŠPA. Mezi mé koníčky patří kondiční a dálkový běh, chování psů a koček, zahrada, cestování, četba a psaní. Do EP kandiduji proto, abych v něm posílil řady demokratů s jasným proevropským postojem a napomohl svými zkušenostmi z oblasti řízení ve školství k rozvíjení programů Erasmus, Comenius a Horizont 2020 a navazujících programů a projektů.“
 
11. Mgr. Tereza Bártová 27, právnička, Výprachtice, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Vystudovala jsem právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, již v rámci studia jsem absolvovala výměnné pobyty v Izraeli a ve Finsku. Cenné pracovní zkušenosti jsem získala v rámci půlroční stáže při Úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky a u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zaměřuji se na mezinárodní právo, především pak na práva osob se zdravotním postižením, o jejichž důsledné naplňování usiluji. Právě podpora každého jednotlivce, tedy i osob se zdravotním postižením v rámci jednotné, stabilní a demokratické Evropy je důvodem, proč kandiduji do Evropského parlamentu.“
 
12. Mgr. Michaela Šédová 46, středoškolská učitelka, Praha 9, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Dvacet let učím na pražském gymnáziu a vidím, že současným mladým lidem není „svět politiky“ vzdálený, chtějí se aktivně podílet na jejím dění, chtějí měnit zaběhlé pořádky. To je pro mě motivace, abych také přiložila ruku k dílu. Jsem přesvědčena, že vzdělání jde ruku v ruce s politikou. Pokud budeme investovat do vzdělávání, nastupující generace se pak můžeme vyvarovat chyb generací předchozích. Žijeme ve společnosti, která je utvářena a ovlivňována politiky, jsme její neoddělitelnou součástí. Ráda bych, aby lidé opět uvěřili politikům, kteří mají sloužit, přeji si, aby se do politiky vrátila morálka.“
 
13. Matyáš Hájek 23, fotograf, student Technické fakulty Liberec, Praha 5, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Díky studiu na Rakouském gymnáziu v Praze jsem získal jazykovou vybavenost na úrovni rodilý mluvčí v německém i anglickém jazyce. Ještě během středoškolských studií jsem založil firmu ThePrintshirt. Tato zkušenost mě později přivedla k oboru management na Technické univerzitě v Liberci, kde v současnosti studuji. Kromě studia profesionálně fotografuji, specializuji se na fotografování aut. Cenné poznatky jsem získal během své stáže v Evropském parlamentu v kanceláři europoslance. Díky svým zkušenostem se chci zaměřit na problematiku automobilového průmyslu, mým cílem je zjednodušit legislativu týkající se silniční dopravy s důrazem na její bezpečnost, omezit užití dieselových motorů a naopak podporovat rozvoj nových ekologických technologií v automobilovém průmyslu s důrazem na elektromobilitu. Chci vymyslet chytrá opatření, jak českému řidiči zjednodušit pohyb po Evropě. „
 
14. Jana Dvořáková 23, specialistka PR a marketingu, studentka, Třebíč, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Aktuálně žiji v Brně, kde pracuji jako PR a marketingová specialistka u největšího výrobce elektronových mikroskopů na světě. K tomu studuji na Masarykově univerzitě, politologii a mezinárodní vztahy. Právě toto studium mi dává nadhled nad vnitrostátní i mezinárodní politikou a schopnost chápat mnohé souvislosti. V minulosti jsem sedm let působila jako organizátorka mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a také ve vedení Studentského parlamentu města Třebíč. Mám strach z narůstajícího populismu a extremistických stran. Přála bych Evropě, aby byla plná aktivních lidí, kteří participují na tom, aby se v Evropě žilo bezpečně a bez zbytečné byrokracie. A na tom hodlám pracovat, proto jsem se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu za hnutí ESO. „
 
15. MUDr. Petra Antonová, MBA 49, vedoucí lékařka neinvazivní kardiologie FN Motol, Praha 7, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Vystudovala jsem všeobecné lékařství na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, mezi lety 1998 – 2006 jsem složila atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, a získala odbornou způsobilost z praktického lékařství. V letech 2008 – 2010 jsem absolvovala MBA program na Prague International Business School. V letech 2000 – 2001 jsem absolvovala odbornou praxi v oboru kardiologie v Ahmanson Adult Congenital Heart Disease Center v Los Angeles, USA s podporou Fulbrightova stipendia. V letech 2014 – 2015 jsem působila na pozici Senior Cardiology Registrar v oddělení kardiologie na Lyell McEwin Hospital v Adelaide v Austrálii. Nyní pracuji jako vedoucí lékařka Centra pro dospělé s vrozenou srdeční vadou na klinice kardiovaskulární chirurgie ve FN Motol. Vydala jsem řadu odborných publikací, týkajících se pacientů s vrozenými srdečními vadami. Každoročně absolvuji řadu přednášek a konferencí, zaměřených na chlopenní a vrozené srdeční vady, plicní hypertenzi, srdeční selhání. „
 
16. Aleš Jaluška 71, duchovní Církve československé husitské, Lomnice nad Popelkou, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Vyučil jsem se elektrikářem, pak jsem nastoupil na vojenskou školu a po ní jsem vystudoval teologii a v povolání duchovního našel smysl svého života. Od roku 1990 jsem 24 let působil jako vězeňský kaplan v nejtěžší věznici Česka, ve Valdicích. Mým koníčkem bylo horolezectví, toulal jsem se i Himálají. Dnes učím na Husitské teologické fakultě a mladým lidem říkám i to, jak je důležité, že jsme součástí Evropské unie a NATO. Být v tomto společenství nám zajišťuje dobrou budoucnost.“
 
17. Bc. Michal Bulant 23, student ekonomie , Třebíč, bez politické příslušnosti , nominován hnutím Evropa společně
„Pocházím z Třebíče, kde jsem vystudoval gymnázium. Navázal jsem studiem bakalářského oboru na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, to jsem ukončil v roce 2018. V současné době stále studuji magisterský obor na téže škole. Pracoval jsem ve větších i menších firmách, jak v České republice, tak i v zahraničí. V poslední době především v oboru automotive. Dlouhodobě sleduji politiku a dění ve společnosti a považuji za správné nebýt lhostejný a aktivně se zapojovat do veřejného života. Jsem rád za možnost spolupráce s hnutím ESO, které reprezentuje stejné hodnoty, jaké vyznávám i já. Mám pocit, že v poslední době se však z naší společnosti vytrácí. „
 
18. Mgr. Stanislava Šimková 53, speciální pedagog, Praha 5, bez politické příslušnosti nominována hnutím Evropa společně
„Narozena v Českém Krumlově, žije v Praze. Po absolvování Gymnázia Český Krumlov vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Profesi speciálního pedagoga ve speciálním školství a školském poradenském systému se věnuje téměř 30 let. Pracovala dva roky v zahraničí (Velká Británie), kde měla možnost poznat tamní vzdělávací systém a rozšířit si své profesní znalosti. Nyní působí jako speciální pedagog v pedagogicko psychologické poradně v Praze. Od roku 2018 externě spolupracuje s Člověkem v tísni o.p.s. Jejím velkým zájmem je oblast psychologie a psychoterapie (absolvovala řadu kurzů a dlouhodobých výcviků ). Mluví aktivně anglicky a rusky. Má dceru, studentku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Není členkou žádné politické strany.“
 
19. Mgr. et Mgr. Pavlina Hájková, MPA 57, vedoucí kanceláře europoslance, Praha 10 Evropa společně
„V roce 1989 jsem absolvovala fakultu žurnalistiky, rozhlasovou specializaci, poté jsem 13 let pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu. V roce 2010 jsem dokončila bakalářský obor Právo a veřejná správa na vysoké škole Cevro institut, v roce 2013 magisterské studium v oboru Veřejná správa na téže fakultě a v roce 2016 jsem absolvovala studium MPA (Master of Public Administration), obor bezpečnostní a krizový management. Od roku 2004 jsem působila v senátní kanceláři senátora Jaromíra Štětiny, jako asistentka a tisková mluvčí. Od roku 2014 pracuji jako vedoucí kanceláře europoslance v Bruselu a v Praze. Do politiky jsem se aktivně zapojila na jaře 2010, kdy jsem se stala členkou TOP 09. V letech 2010 a 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva radnice Prahy 10, obě volební období jsem působila v Kontrolním výboru. Aktivně se též účastním evropské politiky, kterou představuje European People’s Party (EPP). Pravidelně se účastním EPP Political Assembly, které se konají jednou za měsíc v Bruselu či jiných evropských městech. Jsem zároveň členkou pravicové organizace Evropská unie žen (EUŽ), která je členem EPP Women a EUW (European Union of Women). V roce 2017 jsem byla zvolena do funkce President of International Policy Commission EUW. Jsem zastánkyní silné Evropy, Evropy, která musí bdít nad dodržováním lidských práv nejen u nás, ale i ve světě. Zajímám se o postavení žen ve společnosti u nás i v dalších zemích, např. v zemích Východního partnerství. „
 
20. Jakub Dostál 28, Člověk v Tísni – PR Jeden Svět na Školách, Praha, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Jsem absolvent Politologie a Sociologie Humboldtovy univerzity v Berlíně, člen iniciativy dialogu mezi Křesťanstvím, Judaismem a Islámem prof. Tomáše Halíka Společný Hlas a neziskové organizace Relief&Reconciliation, která operuje na Libanonsko-Syrské hranici. V současné době pracuji jako asistent PR festivalu Jeden svět na školách, který organizuje Člověk v Tísni.“
 
21. Tereza Bočanová 31, středoškolská učitelka Gymnázium Thomase Manna, Praha 4, bez politické příslušnosti, nominována hnutím Evropa společně
„Jako učitelka geografie, která miluje svou práci, učím studenty myslet v souvislostech a kriticky hodnotit to, co jim dnešní doba předkládá. Se studenty pracuji co nejvíce v terénu, aby si v praxi osahali to, s čím se mohou setkat v běžném životě. Přestože se školství postupně mění k lepšímu a v řadách učitelů je mnoho vynikajících pedagogů, stále zde panuje spousta nespokojenosti. Naše vysokoškolská příprava by měla být zásadně změněna a vycházet více z praxe. Právě o tyto změny bych se ráda zapříčinila. Jako volejbalistka mám smysl pro FAIR play a jako matka dvou malých dětí, chci i pro ně to nejlepší. Chci aby příští generace studentů, ale i učitelů, kteří je připravují, nepřišla o možnosti, které nám dnes EU nabízí, a proto kandiduji. „
 
22. Martin Rýznar 21, student VŠE v Praze, Praha, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Jsem studentem prvního ročníku Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Úspěšně jsem absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou na Praze 2, obor Informační technologie. Mám za sebou značnou praxi v oboru IT a zkušenosti ve státní správě. „Nechci, aby České republice ujel vlak v digitalizaci, robotizaci a hlavně ve vývoji umělé inteligence. Proto je potřeba čelit těmto výzvám na evropské úrovni a pracovat na úzké spolupráci mezi členskými státy EU.“
 
23. Jiří Kučera 49, Director Consulting Services, Mnichovice u Prahy, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„Pracuji jako manažer v nadnárodní počítačové firmě a stále silněji si uvědomuji, že technologie a globalizace přírodě nepomáhají. Ekologie patří k nejdůležitějším tématům současnosti, proto se jí chci aktivně věnovat. Bez čisté vody, čistého vzduchu, potravin a čisté planety nepřežijeme. Je už pět minut po 12 hodině. Hlavním tématem pro mne jsou vodní zdroje. Vody v krajině rapidně ubývá, na každém kroku je vidět, že vodní zdroje jsou kritickém stavu. Na to, jako kandidát a otec dvou dětí, budu důrazně upozorňovat.“
 
24. Ivana Mádrová 66, manažer, ekonom, Praha 10, bez politické příslušnosti, Evropa společně
„Narodila jsem se v r. 1952 a celý život jsem žila a pracovala v Praze. Nejprve jako ekonomka, později jsem vlastnila obchodní firmu. V Praze jsem také začala působit jako aktivní občan, protože jsem nebyla spokojena s fungováním koalice ODS a ČSSD, podporovaná komunisty na Praze 10. V rámci těchto aktivit se sdružení, které jsme založili, podařilo zabránit likvidaci parku ve Strašnicích, zastavit výstavbu předražené radnice a hlavně změnit vedení této městské části. Všechny tyto zkušenosti bych mohla zúročit v práci v EP. Jako jednu z nejdůležitějších oblastí považuji otázku bezpečnosti, s tím související kybernetické bezpečnosti a boje s dezinformacemi. Nemůžeme přehlížet, že tu běží hybridní válka se snahou oslabit EU a posílit vliv Ruska. Tomu nelze jen přihlížet, ale je třeba aktivně působit i na lepší vzdělání a zejména mediální gramotnost lidí v naší společnosti. S tím souvisí i kvalitní vzdělávání mládeže a její zapojení do aktivit v EU. Bylo by mi ctí, pokud bych mohla pomoci kolegům, kandidujícím za ESO v aktivitách, které by pomohly ke zvýšení důvěry v EU. „
 
25. Milan Piskáček 35, osvč truhlářství podlahářství, Ústí nad Labem , bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„“
 
26. Radek Novotný 48, grafik, IT specialista, Brno, bez politické příslušnosti, nominován hnutím Evropa společně
„“