Jaromíra Štětina has support from his colleagues from European Parliament


Michael Gahler – německý poslanec EPP, koordinátor EPP v podvýboru pro obranu a bezpečnost EP

Michael Gahler: Jaromír Štětina je velmi znalý a kompetentní kolega s bohatou odborností, zejména v celé oblasti bývalého Sovětského svazu, ale také na Středním východě.

Vždycky jsem s ním spolupracoval na důležitých záležitostech ve Výboru pro zahraniční věci a ve Výboru pro bezpečnost a obranu.

Cristian Preda – rumunský poslanec EPP, koordinátor EPP v zahraničním výboru

Můj kolega Jaromír Štětina byl vždy předním členem frakce EPP, která vždy projevovala silnou angažovanost v obraně lidských práv a demokracie. Jeho angažovanost v posilování vztahů EU se zeměmi Východního partnerství je určující pro jeho kariéru v Evropském parlamentu. Hlasujte pro Jaromíra Štětinu!

Petras Austrevičius – ALDE, Litva, předseda skupiny Přátel Ukrajiny v Evropském parlamentu

Znám Jaromíra Štetinu jako zastánce demokratizace a změn ve východní Evropě. Jeho nepřetržité, velmi silné a účinné zapojení se do podpory Ukrajiny stojí za obdiv a naši chválu/potlesk. Jaromíra považuji za svého přítele, kterému opravdu věřím.

Michal Boni – Polsko, EPP, po pádu železné opony byl dvakrát ministrem v polských vládách

Určitě bych chtěl spolupracovat s Jaromírem Štětinou v příštím funkčním období v Evropském parlamentu. Jaromír Štětina je skvělý muž. Z mnoha důvodů, jeho znalosti a chápání Ruska mu dávají moc přesvědčit mnoho lidí na Západě, že Rusko pod Putinem je pro Evropu nebezpečné. Jaromírova odvážnost mu umožňuje být hrdinou. Vzpomínám si na naše společné rozhodnutí (s Rebeccou Harms) jet na kontaktní linie na Ukrajině. Mluvili jsme s ukrajinskými lidmi, kteří žijí každý den pod palbou a útoky.

Jeho přísný a morální postoj k evropským hodnotám – jako je svoboda, mír, otevřenost, plné respektování základních práv, české a evropské občanství, stejně jako svobodná žurnalistika jako záruka demokracie – je referenčním bodem pro mnoho členů Evropského parlamentu.

Tunne Kelam – EPP, Estonsko

I admire Jaromir´s commitment and impressive experience concerning nations that have suffered under communist regimes. His active personal contribution in advising and supporting Ukraine, Trans-Caucasus and Central-Asian states is invaluable. Jaromir has a unique grasp of crisis situations and ability to bring different people together. I would advise to support him wholeheartedly. Europe needs a person in the next European Parliament who can bring our eastern neighbours closer to our common progress, security and stability.

Obdivuji Jaromírovu oddanost národům a jeho ohromnou zkušenost s národy, které za komunistických režimů trpěly. Jeho aktivní osobní přínos při poradenství a podpoře Ukrajiny, Zakavkazska a středoasijských států je neocenitelný. Jaromír má jedinečnou znalost krizových situací a schopnost propojovat různé lidi. Z celého srdce radím jej podporovat. Evropa potřebuje osobu v příštím Evropském parlamentu, který pomůže naše východní sousedy přiblížit je našemu společnému pokroku, bezpečnosti a stabilitě.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *